Тест на спирачен сигнал

            0

Ако спирачната светлина не светне, първо проверете предпазителя в кутията с предпазители.

Ако предпазителят е наред, проверете крушките на спирачните светлини и сменете изгорелите крушки, ако е необходимо.

Ако лампите с нажежаема жичка работят, проверете превключвателя на спирачните светлини, който се намира отгоре на спирачния педал на неговата стойка. Когато педалът на спирачката е натиснат, щифтът се издърпва от превключвателя. Контактът на превключвателя се затваря и спирачният сигнал светва.

Проверете ключа за спирачните светлини. За да направите това, отстранете защитния капак отгоре на педала. Издърпайте края на кабелите от превключвателя на спирачната светлина.

Изключете запалването.

Шунтирайте двата извода в накрайника на проводника на превключвателя на спирачната светлина с къс допълнителен проводник. Ако спирачните светлини сега светнат, превключвателят на спирачните светлини е дефектен и трябва да бъде сменен.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1