Ръчна спирачка — описание на конструкцията

            01 - Лост на ръчната спирачка
2 - Спирална пружина
3 - Жило за ръчна спирачка
4 - Захващащ механизъм, зъбен сегмент/резе служи за задържане на ръчната спирачка във включено положение
5 - Нов зъбен сегмент (с фини зъби) се използва за автоматично регулиране на хода на лоста на ръчната спирачка
6 - Нов сегментен зъб
7 - Жило на ръчната спирачка, не е възможно ръчно регулиране.


Спиралната пружина, заедно с новия сегментен/зъбен захващащ механизъм, незабавно елиминира получената празнина в кабела на ръчната спирачка. Механизмът функционира само когато лостът на ръчната спирачка е напълно освободен. След последващото напрежение на ръчната спирачка празнината изчезва. Освен това, ако кабелът е твърде стегнат, когато лостът е освободен, регулиращият блок коригира напрежението.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1