Смяна на ключалката на входната врата

            0

Ще ви трябват: гаечни ключове TORX T20 и T30.

1. Свалете тапицерията на предната врата (вижте "Премахване и монтиране на тапицерията на предната врата").

2. Свалете вътрешната дръжка на ключалката на предната врата (вижте "Смяна на вътрешната дръжка на ключалката на предната врата").

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимо е да премахнете вътрешната дръжка, защото е трудно да изключите кабела на задвижването от ключалката, монтирана на вратата. По-удобно е да премахнете ключалката заедно с кабела, а за да изключите кабела от дръжката, трябва да го премахнете.

3. Отстранете електрическия прозорец на предната врата (вижте "Смяна на електрическия прозорец на предната врата").

4. Свалете външната дръжка на предната врата (вижте "Смяна на външната дръжка на предната врата и превключвател за заключване").5. Отстранете трите винта, закрепващи ключалката към панела на вратата в средата ...6. ... и горните части на дупето.
7. Свалете предното уплътнение на външната дръжка...8. ... отстранете винта, закрепващ ключалката към външния панел на вратата ...9. ... и отстранете ключалката, като я издърпате през технологичния отвор в панела на вратата.10. Ако е необходимо да смените ключалката или кабела на нейното устройство, използвайте отвертка, за да отделите двата фиксатора на ограничителя на обвивката на кабела ...
11. ... отстранете ограничителя на обвивката от държача ...12. ... завъртете върха на кабела, докато триъгълният му мустак съвпадне с слота на заключващия лост ...13. ... и като извадите пръста на върха от отвора на лоста, отстранете кабела.14. За да премахнете ключалката на ключалката на предната врата, завъртете два винта за закрепването й към стойката на тялото и отстранете резето.

15. Монтирайте ключалката на предната врата и всички свалени части в реда, обратен на демонтирането.ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходимо, регулирайте стегнатостта на ключалката, като преместите резето във вертикална или хоризонтална посока, като го разхлабите.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1