Смяна на вътрешната дръжка на ключалката на задната врата

            0

Ще ви трябва ключ TORX T20.

1. Отстранете тапицерията на задната врата (вижте "Сваляне и монтиране на тапицерията на задната врата").2. Отстранете винта, закрепващ вътрешната дръжка към панела на вратата ...3. ... плъзнете вътрешната дръжка напред и извадете тялото й от държача.4. Чрез натискане отдолу върху ограничителя на обвивката на кабела на ключалката ...5. ... отстранете ограничителя от тялото на дръжката.6. Завъртане на обвивката на кабела настрани и натискане на дръжката ...7. ... изключете върха на кабела от лоста на вътрешната дръжка на ключалката и свалете дръжката.

8. Инсталирайте частите в обратния ред на отстраняване.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1