Премахване и монтиране на ключалката на капака на люка на резервоара за гориво

            0

Ще ви трябва плоска отвертка.

1. Свалете комплекта на капака на люка за пълнене на резервоара за гориво със скоба (вижте "Премахване и монтиране на капака на люка за пълнене на резервоара за гориво").2. За да смените ключалката на капака, натиснете резето на корпуса на ключалката ...3. ... разкачете капака от скобата на капака ...4. ... и отстранете ключалката от корпуса.

5. Инсталирайте частите в реда, обратен на премахването.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1