Огледала за обратно виждане — Точни тестове

            0

ТОЧЕН ТЕСТ А: ОГЛЕДАЛАТА НЕ РАБОТАТ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

A1: ПРОВЕРЕТЕ ФУНКЦИЯТА ЗА ЗАКЪСНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНАТА СВЕТЛИНА.

1 ПРОВЕРЕТЕ функцията за забавяне на вътрешната лампа.

• Функцията за забавяне на вътрешната лампа работи ли правилно?

Да

Отидете на A2

Не

ПРОВЕРЕТЕ работата на общия електронен модул (GEM). Вижте раздел 419-10 за повече информация.

A2: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО, ПОДАДЕНО КЪМ ВЕРИГАТА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНОТО ОГЛЕДАЛО

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерацията на веригата и цветовете на окабеляването се променят в точка на свързване C51

1 Изключете превключвателя за управление на външното огледало - C741.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между C741 пин 6 на превключвателя за управление на огледалото на вратата, верига 29-AD12 (оранжево/жълто), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението над 10V ли е?

Да

Отидете на A3

Не

РЕМОНТ верига 29-AD12 (оранжево/жълто). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A3: ПРОВЕРЕТЕ ПРЕКЪСНАТА ВЕРИГА ЗА ОТВОРЕНО ЗАЗЕЛЯВАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНОТО ОГЛЕДАЛО

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерирането на веригата се променя в точката на запояване S197

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между C741 щифт 4 на превключвателя за управление на огледалото на вратата, верига 31-AD12 (черен), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на A4

Не

РЕМОНТ верига 31-AD12 (черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A4: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГА 32-AD1 (БЯЛО/ЧЕРВЕНО) ЗА ОТВОРЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерирането на веригата и цветовете на окабеляването се променят в точката на свързване S200

1 Откачете външното огледало от страната на водача - C807.

2 Измерете съпротивлението между C741 щифт 3 на превключвателя за управление на външното огледало, верига 32-AD1 (бяло/червено), страна на окабеляването, и C807 щифт 1 на външното огледало, страната на водача, верига 32 -AD6 (бял), страна на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ легитимността на жалбата на клиента.

Не

РЕМОНТ на верига 32-AD1 (бяло/червено). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ПИНПОИНТ ТЕСТ B: ЕДНО ОГЛЕДАЛО НЕ РАБОТИ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

B1: ПРОВЕРКА ЗА ОТВОРЕНО МЕЖДУ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНОТО ОГЛЕДАЛО И ВЪНШНОТО ОГЛЕДАЛО НЕ РАБОТИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерацията на веригата и цветовете на окабеляването се променят в точката на свързване на S200.

1 Изключете Външното огледало не работи - C807 или C808.

2 Измерете съпротивлението между C741 пин 3 на превключвателя за управление на огледалото на вратата, верига 32-AD1 (бяло/червено), страната на окабеляването и неработещото огледало на вратата:

- Външно огледало от страната на водача - щифт 1 C807, верига 32-AD6 (бял), от страната на окабеляването.

- Външно огледало, страна на пътника - с щифт 1 C808, верига 32-AD9 (бяло/зелено), от страната на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

МОНТИРАЙТЕ ново външно огледало. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте верига 32-AD6 (бяла) или верига 32-AD9 (бяла/зелена). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ C: ЕДНО ОГЛЕДАЛО НЕ РАБОТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОМАНДИТЕ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

C1: ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВЪНШНОТО ОГЛЕДАЛО В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОМАНДИТЕ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 НАТИСНЕТЕ превключвателя за управление на страничните огледала.

• Външното огледало функционира ли според командите на превключвателя?

Да

ПРОВЕРЕТЕ легитимността на жалбата на клиента.

Не

Външно огледало от страната на водача - регулирането НАГОРЕ/НАДОЛУ не работи Отидете на C2 . Външно огледало от страната на водача - регулирането ЛЯВО/ДЯСНО не работи Отидете на C5 . Външно огледало от страната на пътника - регулирането НАГОРЕ/НАДОЛУ не работи Отидете на C8 . Външно огледало от страната на пътника - регулирането ЛЯВО/ДЯСНО не работи Отидете на C11 .

C2: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА ОГЛЕДАЛОТО ОТ СТРАНАТА НА ШОФЬОРА

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерацията на веригата и цветовете на окабеляването се променят в точката на свързване на S200.

1 Откачете външното огледало от страната на водача - C807.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 НАТИСНЕТЕ превключвателя за управление на външните огледала, за да изберете външното огледало от страната на водача.

4 Измерете напрежението между щифт 2 на външното огледало C807, страната на водача, верига 34-AD7 (синьо/червено), страната на окабеляването, и щифт 1, верига 32-AD6 (бял) от страната на електрическото окабеляване.

- Натиснете превключвателя за управление на страничните огледала в позиции НАГОРЕ и НАДОЛУ.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V, когато превключвателят за управление на огледалото на вратата е преместен в положение НАГОРЕ и поляритетът е обърнат, когато е преместен в положение НАДОЛУ?

Да

МОНТИРАЙТЕ ново външно огледало. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на C3

C3: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГА 34-AD7 (СИН/ЧЕРВЕН) ЗА ОТВОРЕНА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за управление на външното огледало - C741.

3 Измерете съпротивлението между C741 щифт 1 на превключвателя за управление на външното огледало, верига 34-AD7 (синьо/червено), страна на окабеляването, и C807 щифт 2 на външното огледало, верига 34- AD7 (синьо/червено), страна на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на C4

Не

РЕМОНТ верига 34-AD7 (синьо/червено). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C4: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГА 32-AD6 (БЯЛА) ЗА ОТВОРЕНА

1 Измерете съпротивлението между C741 щифт 3 на превключвателя за управление на външното огледало, верига 32-AD1 (бяло/червено), страна на окабеляването, и C807 щифт 1 на външното огледало, верига 32- AD6 (бял), от страната на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

МОНТИРАЙТЕ ново външно огледало. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ на верига 32-AD6 (бял). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C5: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГАТА НА ОГЛЕДАЛОТО ОТ СТРАНАТА НА ШОФЬОРА ЛЯВО/ДЯСНО

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерирането на веригата и цветовете на окабеляването се променят в точката на свързване S200

1 Откачете външното огледало от страната на водача - C807.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 НАТИСНЕТЕ превключвателя за управление на външните огледала, за да изберете външното огледало от страната на водача.

4 Измерете напрежението между щифт 3 на външното огледало C807, верига 33-AD8 (жълто/синьо), от страната на окабеляването, и щифт 1 C807, верига 32-AD6 (бял), със страната на окабеляването.

- НАТИСНЕТЕ превключвателя за управление на страничните огледала в ЛЯВО и ДЯСНО положение.

• Напрежението надвишава ли 10 V, когато превключвателят за управление на огледалата на вратите е преместен в ЛЯВО положение и поляритетът е обърнат, когато е преместен в ДЯСНО положение?

Да

МОНТИРАЙТЕ ново външно огледало. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на C6

C6: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГА 33-AD8 (ЖЪЛТ/СИН) ЗА ОТВОРЕНА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за управление на външното огледало - C741.

3 Измерете съпротивлението между C741 щифт 7 на превключвателя за управление на огледалото на вратата, верига 33-AD8 (жълто/синьо), страна на окабеляването, и C807 щифт 3 на огледалото на вратата, верига 33- AD8 (жълто/синьо), страна на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на C7

Не

РЕМОНТ верига 33-AD8 (жълто/синьо). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C7: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГА 32-AD6 (БЯЛА) ЗА ОТВОРЕНА

1 Измерете съпротивлението между C741 щифт 3 на превключвателя за управление на огледалото на вратата, верига 32-AD1 (бяло/червено), страна на окабеляването, и щифт 1 C807 на огледалото, верига 32-AD6 (бял), от страната на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

МОНТИРАЙТЕ ново външно огледало. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ на верига 32-AD6 (бял). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C8: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГАТА НА ОГЛЕДАЛОТО НА ПЪТНИКА НАГОРЕ/НАДОЛУ

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерацията на веригата и цветовете на окабеляването се променят в точката на свързване на S200.

1 Откачете външното огледало от страната на пътника - C808.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между C808 щифт 2 на външното огледало, верига 34-AD10 (синьо/жълто), страната на окабеляването, и C808 щифт 1 на верига 32-AD9 (бяло/зелено), от страната на окабеляването.

- НАТИСНЕТЕ превключвателя за управление на страничните огледала в позиции НАГОРЕ и НАДОЛУ.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V, когато превключвателят за управление на огледалото на вратата е преместен в положение НАГОРЕ и поляритетът е обърнат, когато е преместен в положение НАДОЛУ?

Да

МОНТИРАЙТЕ ново външно огледало. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на C9

C9: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГА 34-AD10 (СИН/ЖЪЛТ) ЗА ОТВОРЕНА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за управление на външното огледало - C741.

3 Измерете съпротивлението между C741 щифт 2 на превключвателя за управление на външното огледало, верига 34-AD10 (синьо/жълто), страна на окабеляването, и C808 щифт 2 на външното огледало, верига 34- AD10 (синьо/жълто), страна на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на C10

Не

РЕМОНТ верига 34-AD10 (синьо/жълто). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C10: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГА 32-AD9 (БЯЛО/ЗЕЛЕНО) ЗА ОТВОРЕНА

1 Измерете съпротивлението между C741 щифт 3 на превключвателя за управление на външното огледало, верига 32-AD1 (бяло/червено), страна на окабеляването, и C808 щифт 1 на външното огледало, верига 32- AD9 (бяло/зелено), страна на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ ново огледало. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ на верига 32-AD9 (бяло/зелено). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C11: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГАТА НА СТРАНИЧНОТО ОГЛЕДАЛО НА ПЪТНИКА ЛЯВО/ДЯСНО

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерирането на веригата и цветовете на окабеляването се променят в точката на свързване S200

1 Изключете страничното огледало на пътника - C808.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между C808 щифт 3 на външното огледало, верига 33-AD11 (жълто/лилаво), страната на окабеляването и C808 щифт 1 на верига 32-AD9 (бяло/зелено), от страната на окабеляването.

- НАТИСНЕТЕ превключвателя за управление на страничните огледала в ЛЯВО и ДЯСНО положение.

• Напрежението надвишава ли 10 V, когато превключвателят за управление на огледалата на вратите е преместен в ЛЯВО положение и поляритетът е обърнат, когато е преместен в ДЯСНО положение?

Да

МОНТИРАЙТЕ ново външно огледало. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на C12

C12: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГА 33-AD11 (ЖЪЛТО/ЛИЛАВО) ЗА ОТВОРЕНА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя за управление на външното огледало - C741.

3 Измерете съпротивлението между C741 щифт 5 на превключвателя за управление на външното огледало, верига 33-AD11 (жълто/лилаво), страна на окабеляването, и C808 щифт 3 на външното огледало, верига 33- AD11 (жълто/лилаво), от страната на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

Отидете на C13

Не

РЕМОНТ верига 33-AD11 (жълто/лилаво). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C13: ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГА 32-AD9 (БЯЛО/ЗЕЛЕНО) ЗА ОТВОРЕНА

1 Измерете съпротивлението между C741 щифт 3 на превключвателя за управление на външното огледало, верига 32-AD1 (бяло/червено), страна на окабеляването, и C808 щифт 1 на външното огледало, верига 32- AD9 (бяло/зелено), страна на окабеляването.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

МОНТИРАЙТЕ ново външно огледало. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ на верига 32-AD9 (бяло/червено). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ D: ОТОПЛЕНО ВЪНШНО ОГЛЕДАЛО НЕ ЗАЛЕДЕНО

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

D1: ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИЯТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ЗАДНОТО СТЪКЛО

1 Включено запалване.

2 Натиснете превключвателя за отопление на задното стъкло

• Отопляемото задно стъкло работи ли правилно?

Да

Отидете на D2

Не

РЕМОНТирайте отопляемото задно стъкло. Вижте раздел 501-11 за повече информация.

D2: ПРОВЕРКА НА ИЗКЛЮЧЕНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, ПОДАВАНО КЪМ ВЪНШНОТО ОГЛЕДАЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете Външното огледало не работи - C807 или C808.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 НАТИСНЕТЕ превключвателя за отопление на задното стъкло.

5 Измерете напрежението между:

– щифт 4 C807 на външното огледало от страната на водача, верига 15S-HB35 (зелено/черно), страна на окабеляването и маса.

– щифт 4 C808 на външното огледало от страната на пътника, верига 15S-HB36 (зелен/оранжев), страна на окабеляването и маса.

• Напрежението над 10V ли е?

Да

Отидете на D3

Не

РЕМОНТирайте веригата 15S-HB35 (зелено/черно) или веригата 15S-HB36 (зелено/оранжево). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

D3: ПРОВЕРЕТЕ ИЗКЛЮЧЕНАТА ВЕРИГА ЗА ЗАЗЕЛЯВАНЕ НА ВЪНШНОТО ОГЛЕДАЛО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между:

– щифт 5 C807 на външното огледало от страната на водача, верига 31-HB35 (черен), страна на окабеляването и маса.

– щифт 5 C808 на външното огледало от страната на пътника, верига 31-HB36 (черен), страна на окабеляването и маса.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

МОНТИРАЙТЕ ново отопляемо стъкло на външното огледало. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ПОПРАВЕТЕ верига 31-HB35 (черна) или верига 31-HB36 (черна). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1