Кодиране на ключа за запалване

            0

Оригиналният ключ кодира резервни ключове или максимум осем дубликата. Системата не е годна за обслужване.

Следните елементи трябва да бъдат изпълнени в рамките на пет секунди всеки:

Завъртете оригиналния ключ в положение II за запалване.

Завъртете оригиналния ключ обратно в позиция 0 и го извадете.

Поставете втория ключ в ключалката за запалване и го завъртете в позиция II.

Завъртете втория ключ обратно в позиция 0 и го извадете. Модулът за кодиране вече е активиран. Ако направите същото с друг некриптиран ключ в рамките на 10 секунди, ключът също ще бъде шифрован.Кодиране на ключа за запалване


Оставете новокодирания ключ да "почине" за 5 секунди - системата първо трябва да се активира.

Ако кодирането не е успешно, контролната лампичка над часовника ще мига отново. В този случай изчакайте около 20 секунди и рестартирайте процеса на кодиране.

Сервизите на Ford могат да сменят оригиналния ключ и да изтрият вече кодирани ключове.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1