Проверка на проводниците на запалването

            0

Ако проводниците на запалването имат твърде голямо съпротивление, това може да причини проблеми със стартирането на двигателя и изключването на запалването.

Изключете запалването.

Изключете проводниците на запалителните свещи от свещите (вижте Фиг. F-1218).

Внимание! Издърпайте върха, а не жицата.

Стиснете двата задържащи зъбца на всяко ухо на проводниците на запалването и изключете проводниците от бобината на запалването.

Проверете съпротивлението на четирите проводника на запалването между клемата на запалителната бобина и клемата на върха на свещта. Зададена стойност: приблизително 5 kΩ до макс. 30 kOhm.

Ако съпротивлението е твърде високо, почистете краищата на проводниците и повторете теста, ако е необходимо, сменете съответния проводник.

Огънете рязко проводниците на запалването близо до върховете на свещите и ги проверете за пукнатини, ако е необходимо, сменете всички проводници на запалването.

Свържете проводниците на запалването към бобината на запалването, като се уверите, че заключващите пластини са захванати.

Внимание! Гнездата за високоволтови проводници на бобината за запалване са маркирани с цифрите от "1" до "4". Свържете проводниците според последователността на запалване 1-3-4-2. Цилиндър 1 се намира отстрани на клиновия ремък на двигателя (гледано по посока на движението - вдясно).Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1