Премахване и монтиране на превключвателя за спиране на подаването на гориво

            0

Оттегляне


1. Изключете отрицателния кабел на акумулатора (глава 5, параграф 1).

2. Отстранете декоративния панел от лявото пространство за крака.

3. Огънете звукоизолиращия материал от превключвателя и развийте двата фиксиращи винта (вижте Фиг. 11.3).4. Изключете електрическия конектор на превключвателя и издърпайте превключвателя.

Инсталиране


5. Монтаж - по ред, обратен на демонтаж. Уверете се, че превключвателят е в първоначалното си състояние, като натиснете червения му бутон.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1