Проверка на хидравличния прекъсвач

            0

Хидравличният превключвател трябва да се провери, ако индикаторът за налягане на маслото на арматурното табло изобщо не свети или свети постоянно. Ако светлината свети постоянно, тогава първо трябва да проверите нивото и налягането на маслото. Ако нивото и налягането на маслото са наред, трябва да се извърши следната проверка.

Спрете двигателя и изключете щепсела на хидравличния превключвател. Вижте Проверка на налягането на маслото за местоположението на хидравличния превключвател.

Стартирайте двигателя и поставете щепсела на земята (напр. блок на двигателя).

Ако предупредителната лампа все още свети, хидравличният превключвател трябва да се смени. Ако контролната лампа не свети, тогава или самата лампа е дефектна, или електрическата верига е отворена. Проверете електрическата верига според електрическата схема.

Свържете електрическия проводник към хидравличния превключвател.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1