Безопасност при работа с генератор

            0

За да избегнете повреда на устройството, следвайте инструкциите за безопасност, когато извършвате операции с генератора. Демонтажът и ремонтът на генератора трябва да се извършват в специализиран сервиз.

Ако е свързана допълнителна батерия (например за помощ при стартиране), уверете се, че полюсите на батерията със същото име са свързани един с друг.

Когато свързвате зарядното устройство, кабелите на зарядното устройство трябва да бъдат свързани към съответните клеми на батерията. Изключете заземяващия проводник и положителния проводник по време на процеса на зареждане на батерията.

Двигателят не трябва да работи без акумулатор.

Никога не давайте накъсо клемите на генератора и регулатора на напрежението.

Никога не разменяйте полюсите на генератора.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1