Регулиране на ръчната спирачка

            0

По време на работа на автомобила, тъй като спирачните накладки се износват, ходът на лоста на ръчната спирачка се увеличава. Повдигнете задните колела, преместете лоста на ръчната спирачка с 3 до 5 зъба и проверете спирането на автомобила. Ако колелата не спират, направете допълнителни настройки. Регулирането, извършено в долната част на автомобила, е описано в раздел. "Спирачки". След настройката освободете лоста на ръчната спирачка и проверете свободното въртене на колелото.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1