Проверка на нивото на спирачната течност

            0Фиг. 13. Резервоар за спирачна течност

Резервоарът за спирачна течност се намира отгоре, над главния спирачен цилиндър. Този резервоар е прозрачен, така че нивото на спирачната течност се вижда отвън. Винаги поддържайте нивото на течността на маркировката "Max" (фиг. 13). Ако е необходимо, развийте пробката и добавете свежа спирачна течност.

Ако има често понижаване на нивото на спирачната течност, тогава може да се предположи, че накладките на спирачните накладки в основния спирачен механизъм на предното колело са износени.

Забележка: Спирачната течност трябва да се сменя поне веднъж на всеки две години.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1