Смазочни материали, уплътнители

            0

Всеки производител на превозни средства препоръчва специални работни течности за употреба, така че трябва да се следват препоръките на Ford. Ако в процеса на описване се споменава уплътнител, попитайте сервиза кой препарат е предоставен за определена работа, за да се гарантира, че тя ще бъде извършена безупречно.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1