Акумулаторна батерия

            0

Когато изключвате батерията, имайте предвид следното:

- не изключвайте акумулатора при работещ двигател;

- с монтирана въздушна възглавница изчакайте известно време след изваждането на акумулатора, преди да предприемете каквато и да е работа;

- при изваждане на батерията информацията от паметта на електронните устройства се изтрива. Запомнете кода на радиото, за да го активирате отново. Часовникът също спира, когато батерията е изключена. След приключване на работата ги настройте отново;

- някои алармени системи против кражба са много "чувствителни": след свързване на батерията може да се включи звуков сигнал;

- след свързване на акумулатора блокът за управление на двигателя влиза в действие след кратко тестово шофиране.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1