Премахване и поставяне на батерията

            0

Забележка: Вижте също съответния параграф в Глава 1.

Оттегляне


1. Изключете кабелите на батерията, като започнете с отрицателния проводник (вижте фигура 2.1).2. Отстранете скобите за закрепване на батерията (вижте Фиг. 2.2, a, b).3. Извадете батерията (вижте Фиг.2.3) . Внимавайте - тежък е.4. След като извадите батерията, проверете нейната тава за корозия (вижте Глава 1).

5. Ако ще сменяте батерията, то вместо нея трябва да поставите същата - със същите размери, капацитет (в амперчасове). същата стойност на тока при стартиране на студен двигател и др. Изхвърлете използваната батерия правилно.

Инсталиране


6. Монтаж - по ред, обратен на демонтаж.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1