Инсталиране на съединителя

            0

Инсталирайте в обратен ред, като вземете предвид следното:Фиг. 148. Центриране на задвижвания диск от вътрешната страна на съединителя

- за да центрирате задвижвания диск, използвайте дорника (номер 16-067), който е показан на фиг. 148;

- Нанесете малко грес върху шлиците на входящия вал;Фиг. 149. Монтиране на съединителя на маховика: 1 - капак на съединителя; 2 - винтове с притискаща плоча, 30 Nm; 3 - центриращ дорник

- когато монтирате стария съединител, монтирайте капака на съединителя в съответствие с маркировката на маховика (фиг. 149). Почукайте обиколката с чук, така че да пасне добре;

- Затегнете винтовете на съединителя на няколко стъпки. Момент на затягане 30 Nm. В същото време проверете подравняването. Когато затягате винтовете, предотвратявайте въртенето на маховика;

- инсталирайте устройството;

- Регулирайте педала на съединителя.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1