Проверка на нивото на спирачната течност

            0

Резервоарът за спирачна течност се намира в двигателното отделение. Има две камери, по една за всяка спирачна верига. Винтовата капачка на резервоара е оборудвана с вентилационен отвор, който не трябва да се запушва. Захранващият резервоар е прозрачен, така че нивото на спирачната течност може да се провери по всяко време отвън. При някои модели твърде ниското ниво на спирачната течност се показва от предупредителна светлина на таблото. Препоръчваме обаче да проверявате нивото на спирачната течност в резервоара приблизително на всеки 4 седмици.Нивото на спирачната течност при затворен капак не трябва да бъде по-високо от маркировката "MAX" и не по-ниско от маркировката "MIN".

Долейте нова спирачна течност Super DOT4 или Ford-ESD-M6C57A.

В резултат на износване на спирачните накладки, нивото на спирачната течност леко спада. Това е нормално.

Ако нивото на спирачната течност спадне значително за кратко време, това е признак за изтичане на спирачна течност. Мястото на теча трябва да се установи незабавно. По правило това са износени маншети в спирачните цилиндри на колелата. За безопасност на движението спирачната система трябва да бъде проверена в специализиран сервиз.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1