Регулиране на пръта на съединителя

            0

Това изисква специален инструмент. Проверката/настройката е описана в глава "Съединител", вижте точка 9.3.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1