Предпазни мерки за системата за впръскване

            0

Когато работите в двигателното отделение, спазвайте следните предпазни мерки:

- Изключвайте кабела само при изключено запалване и изключен акумулатор;

Предупреждение: Не пушете и не използвайте открит пламък, когато работите в двигателното отделение. Не поставяйте преносима лампа, свързана към електрическата мрежа върху двигателя. Батерията трябва да бъде изключена. Не докосвайте кабели под напрежение.

- избягвайте къси съединения;

- внимателно работете със сензори;

Предупреждения

  • На хора с пейсмейкъри е забранено да работят с включено запалване.
  • Горивото е под налягане.


- когато изваждате щепселите, не дърпайте кабела, а щепсела. Когато монтирате щепсела, натиснете ключалката, докато се чуе отчетливо щракване;

- времето на запалване, празен ход и съдържанието на CO се регулират автоматично. При проблеми се обърнете към сервиза, който разполага с необходимото оборудване.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1