0

Автомобилите Ford-Mondeo са оборудвани с превключвател за спиране на горивото в случай на авария, като сблъсък, преобръщане. В такива случаи прекъсвачът задейства и подаването на гориво се прекъсва, за да не изтече гориво и да се запали при инцидент.

Прекъсвачът се намира долу вляво пред вратата на водача. Когато превключвателят е активиран, бутонът му изскача.

Изключете прекъсвача


За да възобновите подаването на гориво към двигателя, натиснете бутона за превключване. Но това трябва да бъде предшествано от следната процедура. Първо завъртете ключа за запалване в положение O. След това проверете захранващата система на двигателя за течове на гориво. Ако всичко е наред, можете да натиснете бутона за превключване. След това завъртете ключа за запалване в положение II, изчакайте няколко секунди и върнете ключа в положение I. Препоръчва се отново да проверите захранващата система на двигателя за течове на гориво.

Предупреждение: За да предотвратите пожар или нараняване, не включвайте превключвателя за безопасност, ако миришете на бензин в кабината или под капака.

Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1