0

Крикът, използван за повдигане на превозното средство, трябва да е подходящ за теглото на превозното средство. Уверете се, че крикът за кола е подходящ, особено ако се използва за първи път. Преди да вдигнете колата на крик, проверете дали няма нищо в багажника. Често това се забравя.Фиг. 12. Местоположение за крик за кола и опори

За да се предотврати повреда на долната част на автомобила, крикът за кола, подобно на опорите на триножника, може да се монтира само на определени места. На фиг. 12 показва долната част на автомобила с места за монтиране на крик или стационарен сервизен асансьор, както и опори за триноги. Използването им е описано в ръководството за експлоатация на автомобила. Ако фабрично ръководство не е налично, като например при закупуване на употребявана кола, местата за повдигане са лесни за намиране, тъй като са идентични с вдлъбнатините в долната част на каросерията. Преди да повдигнете превозното средство, уверете се, че главата на крика на превозното средство е монтирана на място, където никакви части от превозното средство не могат да бъдат смачкани или огънати.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1