Нулиране на индикатора за сервизен интервал

            0

В зависимост от модела и оборудването в автомобила се монтира допълнителна алармена система. Той следи функционирането на външното осветление, показва отварянето на вратата, износените предни или задни накладки на дискови спирачки, както и външната температура. В допълнение, необходимостта от поддръжка се обозначава чрез включването на символ на гаечен ключ (стрелка) на контролния панел. Индикаторът за поддръжка светва след достигане на зададения пробег (10 000 за дизел или 15 000 км за карбураторен двигател) след последното обслужване. След като извършите поддръжка, трябва да нулирате сервизния индикатор в първоначалното му състояние.

Отворете капака на жабката и го издърпайте от пантите с бързо движение.

Включете запалването, без да стартирате двигателя.В рамките на четири секунди задействайте превключвателя зад жабката.

Изключете и включете отново запалването. Индикаторът за поддръжка вече не трябва да свети.

Закачете капака на жабката и го затворете.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеMondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 и 2 
Mondeo 1