Układ chłodzenia silnika samochodu Ford Taurus 1 i 2

Specyfikacje momentu obrotowego
Specyfikacje momentu obrotowego
Napięcie paska napędowego patrz rozdział 1. Specyfikacja momentu obrotowego Nm funtów stopy Korki spustowe płynu chłodzącego czterocylindrowy silnik 16.3-24.4 12-18...

Systemy chłodnicze, grzewcze, klimatyzacyjne
Systemy chłodnicze, grzewcze, klimatyzacyjne
Układ chłodzenia silnika Modele Tauras i Sable są wyposażone w układ chłodzenia silnika z wymuszonym obiegiem; jest sterowany przełącznikiem chłodzenia zamontowanym na...

Ogólne informacje o środkach przeciw zamarzaniu
Ogólne informacje o środkach przeciw zamarzaniu
Ostrzeżenie: Unikaj kontaktu płynu niezamarzającego ze skórą lub lakierowanymi powierzchniami samochodu. W przypadku kontaktu natychmiast spłukać dużą ilością wody. Nie...

Wymiana termostatu
Wymiana termostatu
Wycofanie 1. Odłącz przewód od ujemnego bieguna akumulatora. 2. Umieść miskę na skropliny pod chłodnicą. 3. Zdejmij korek chłodnicy, załóż kawałek gumowego węża na rurkę...

Wentylator elektryczny — opis, sprawdzenie i wymiana elementów
Wentylator elektryczny — opis, sprawdzenie i wymiana elementów
Ostrzeżenie: Aby uniknąć obrażeń ciała, przed uruchomieniem silnika z otwartą maską należy sprawdzić, czy na wentylatorze nie ma pęknięć lub uszkodzeń. Nie próbuj...

Demontaż i montaż grzejnika
Demontaż i montaż grzejnika
1. Odłącz ujemny przewód akumulatora. 2. Spuść płyn chłodzący z chłodnicy ( patrz rozdział 1 ). 3. Usuń "ekran", połączony z górną belką poprzeczną. 4 Odkręć i wyjmij...

Sprawdzenie i wymiana termostatu wentylatora chłodnicy
Sprawdzenie i wymiana termostatu wentylatora chłodnicy
Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że silnik całkowicie ostygł. Spuścić około 1 litra zgodnie z zaleceniami w rozdziale 1 (1 kwarta) płyn chłodzący z...

Demontaż i montaż zbiornika płynu chłodzącego
Demontaż i montaż zbiornika płynu chłodzącego
Uwaga: Podczas wykonywania tej czynności ważne jest, aby nie dopuścić do przedostania się płynu chłodzącego i płynu do spryskiwaczy do maski maszyny, dlatego konieczne...

Kontrola pompy wodnej
Kontrola pompy wodnej
1. Awaria pompy wodnej może spowodować przegrzanie i poważne uszkodzenie silnika, ponieważ jeśli pompa nie działa, płyn chłodzący nie może przedostać się przez silnik....

Pompa wodna — demontaż i montaż
Pompa wodna — demontaż i montaż
Silnik czterocylindrowy Wycofanie 1. Odłącz ujemny przewód akumulatora. 2. Spuść płyn chłodzący ( patrz rozdział 1 ). 3. Poluzuj zacisk węża i odłącz rurkę wlotową od...

Konserwacja systemów klimatyzacji i ogrzewania
Konserwacja systemów klimatyzacji i ogrzewania
System klimatyzacji Ostrzeżenie: Układ klimatyzacji znajduje się pod wysokim ciśnieniem. Nie luzować końcówek węży ani przenosić części przed usunięciem ciśnienia przez...

Demontaż i montaż jednostki sterującej nagrzewnicą i klimatyzatorem
Demontaż i montaż jednostki sterującej nagrzewnicą i klimatyzatorem
Tylko do nagrzewnicy lub ogrzewania - systemy klimatyzacji ze sterowaniem mechanicznym Uwaga: Ta procedura jest wykonywana tylko w pojazdach z nagrzewnicą (bez...

Wymiana silnika i rezystancji nagrzewnicy i klimatyzatora
Wymiana silnika i rezystancji nagrzewnicy i klimatyzatora
Zespół silnika i wentylatora 1. Otwórz drzwiczki schowka na rękawiczki, zwolnij zatrzaski, opuść drzwi. 2. Odkręć nakrętkę mocującą wspornik rury recyrkulacji do okapu...

Wymiana grzejnika grzejnika
Wymiana grzejnika grzejnika
Uwaga: Przed wykonaniem tej procedury należy opróżnić układ klimatyzacji (jeśli ona jest), skontaktować się ze specjalistą. Demontaż 1. Odłącz ujemny przewód...

Demontaż i montaż sprężarki klimatyzatora
Demontaż i montaż sprężarki klimatyzatora
Ostrzeżenie 1: Rozładuj system przed rozpoczęciem pracy (należy zasięgnąć porady specjalisty). Do odłączenia rur potrzebne będzie specjalne narzędzie. Ostrzeżenie 2:...

Demontaż i montaż skraplacza klimatyzatora
Demontaż i montaż skraplacza klimatyzatora
Ostrzeżenie 1: Przed przystąpieniem do pracy opróżnij układ klimatyzacji (skontaktować się ze specjalistą). Ostrzeżenie 2: Niektóre modele z 1992 roku są wyposażone w...

Akumulator klimatyzacji i wyłącznik ciśnieniowy
Akumulator klimatyzacji i wyłącznik ciśnieniowy
Ostrzeżenie: Presostaty akumulatorowe i typu R12 są podobne, ale nie mogą być stosowane w systemach R134 i odwrotnie. Wyłącznik ciśnieniowy 1. Odłącz ujemny przewód...