Електрическа система на автомобила Ford Taurus 1 и 2

Обща информация
Обща информация
Предупреждение: За да предотвратите късо съединение, пожар и лично нараняване, винаги изключвайте проводника от отрицателния извод на акумулатора, преди да обслужвате...

Диагностика на повреди в електрическото оборудване
Диагностика на повреди в електрическото оборудване
За да се идентифицират дефекти в електрическата мишена, в края на книгата са предоставени схеми на свързване. Цветови кодове на окабеляването Когато разбирате...

Конектори — обща информация
Конектори — обща информация
Винаги освобождавайте ключалките, преди да се опитате да изключите женските съединители. Има много дизайни на тръстикови брави (вижте снимката). Ключалката обикновено...

Предпазители — обща информация
Предпазители — обща информация
В това превозно средство електрическите вериги са защитени от комбинация от предпазители, предпазители и прекъсвачи. Таблото с предпазители се намира в левия край на...

Стопяеми свързващи връзки — обща информация
Стопяеми свързващи връзки — обща информация
Някои вериги са защитени със стопяеми връзки. Те се използват там, където обикновено няма предпазители, като например във веригата на стартера (вижте снимката). Ако...

Прекъсвачи — обща информация
Прекъсвачи — обща информация
Прекъсвачите защитават различни аксесоари като чистачки, клаксон, запалка и др. Прекъсвачите се намират в кутията с предпазители (вижте илюстрацията). 6.1. Прекъсвачите...

Смяна на многофункционалния превключвател
Смяна на многофункционалния превключвател
Смяна на многофункционален превключвател - мигащ мигач / аварийно предупреждение / превключвател за къси дълги светлини / мигащи дълги светлини. 1. Изключете...

Смяна на блокиращия (заключващ) цилиндър на ключа за запалване
Смяна на блокиращия (заключващ) цилиндър на ключа за запалване
1. Изключете отрицателния кабел на акумулатора. 2. Завъртете ключа в положение "включено". 3. Поставете 1/8 инча (3,2 мм) теглич в отвора в лятото тяло около цилиндъра...

Смяна на превключвателя и двигателя на чистачките
Смяна на превключвателя и двигателя на чистачките
1. Изключете отрицателния кабел на акумулатора. Превключване Чистачка на предното стъкло 2. Превключвателят за чистачка/миене е включен в модула на многофункционалния...

Смяна на мигача и аварийния прекъсвач
Смяна на мигача и аварийния прекъсвач
1. Изключете отрицателния кабел на акумулатора. 2. Комбинираната кутия за опасност/мигач се намира под лявата страна на арматурното табло, над панела с предпазители...

Смяна на превключвателя на фаровете и димера/реостата
Смяна на превключвателя на фаровете и димера/реостата
1. Изключете отрицателния кабел на акумулатора. Превключвател за фарове 2. Свалете облицовъчния панел на арматурното табло ( глава 11 ). 3. Развийте фиксиращите винтове...

Фарове — демонтаж и монтаж
Фарове — демонтаж и монтаж
Предупреждение: Тези модели използват халогенни крушки с газ под налягане вътре. Лампите могат да се счупят, ако бъдат надраскани или изпуснати. Защитете очите си и...

Смяна на лампи
Смяна на лампи
Предни светлини 1. При тези модели предните фарове са разположени в общ корпус за комбинация от различни светлини. Паркинг/мигач в модел Taurus 2. През отвора в опората...

Радио и високоговорители — премахване и монтаж
Радио и високоговорители — премахване и монтаж
Радио 1. Изключете отрицателния кабел на акумулатора. 2. Отстранете централния облицовъчен панел на таблото ( глава 11 ). 3. Развийте фиксиращите винтове (вижте...

Проверка и подмяна на радиоантената
Проверка и подмяна на радиоантената
Тест за устойчивост 1. След като монтирате антенния проводник на автомобила и изключите радиокабела, проверете антената в посочените точки с помощта на омметър (вижте...

Табло за управление — премахване и инсталиране
Табло за управление — премахване и инсталиране
1. Изключете отрицателния кабел на акумулатора. 2. Отстранете капака на отвора на кормилната колона. 3. Отстранете двете компресионни гайки отстрани на корпуса на...

Табло за управление — премахване и инсталиране
Табло за управление — премахване и инсталиране
Забележка: Тази процедура се прилага за аналогови и цифрови клъстери с инструменти. 1. Изключете отрицателния кабел на акумулатора. 2. При модели с накланящо се кормилно...

Ремонт и подмяна на нагревател и превключвател на задното стъкло
Ремонт и подмяна на нагревател и превключвател на задното стъкло
Превключвател за отопление на задното стъкло 1. Превключвателят за размразяване на задното стъкло се намира на левия облицовъчен панел или арматурното табло. За да...

Звуков сигнал — проверка и замяна
Звуков сигнал — проверка и замяна
Проверява се 1. Ако зумерът не работи, първо проверете. че опорният болт е здраво закрепен. Прокарайте към сигнала единия свързващ проводник от болта на опорната скоба и...

Проверка на системата за круиз контрол
Проверка на системата за круиз контрол
1. Поради сложността на системата за круиз контрол и необходимостта от специални инструменти и оборудване, тази процедура не е включена в тази публикация. 2. Развийте...

Схеми на свързване
Схеми на свързване
Цветови кодове на окабеляването (основни цветове) черно VK кафяво BR тен Т червено Р розово RK оранжево Относно жълто Y тъмно зелено ГД светло зелено LG синьо DB синьо...