Ručni mjenjač automobila Ford Mondeo 2

Ručni mjenjač
Ručni mjenjač
Sva vozila Ford Mondeo opremljena su mjenjačima tipa Ford MTX-75, što znači: MT - ručni mjenjač, X - pogon na prednje kotače, 75 - veličina između ulazne i izlazne...

Demontaža i ugradnja ručnog mjenjača
Demontaža i ugradnja ručnog mjenjača
Napomena: Prije uklanjanja označite položaj podokvira za ispravnu kasniju ugradnju. Upozorenje: Prilikom skidanja i postavljanja, mjenjač mora biti sigurno poduprt...

Provjera razine ulja u ručnom mjenjaču
Provjera razine ulja u ručnom mjenjaču
sl. 160. Položaj čepa za punjenje ulja u mjenjaču za provjeru razine i punjenje ulja Za provjeru razine ulja u mjenjaču odvrnite čep (riža. 160) a savijenim prstom...

Kvarovi u mjenjaču
Kvarovi u mjenjaču
Zvukovi u mjenjaču proizlaze iz istrošenih zupčanika ili ležajeva vratila. Obično se zvukovi pojavljuju na automobilima sa značajnom kilometražom. Buku mogu uzrokovati...
Mondeo 4 
Mondeo 3 
Mondeo 2 
Mondeo 1 i 2 
Mondeo 1